وزارت کشور آمار نهایی را منتشر کرد؛
میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس به تفکیک استان‌ها اعلام شد + جدول
هماپرس؛
به نقل از بولتن نیوز،وزارت کشورمیزانمشارکتدرانتخاباتیازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به تفکیک استان اعلام کرد.
میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس به تفکیک استان‌ها اعلام شد + جدول