کد خبر: ۳۱۴۴
تاریخ انتشار:۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۳۹
هیات اجرایی شهرستان دشت آزادگان و هیات نظارت انتخابات شوراهای استان پاسخگوی افکار عمومی در خصوص تخلفات انتخاباتی روستای سیدعباس باشند
علیرغم گذشت یکماه از زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و فرارسیدن زمان تحلیف و آغاز بکار اعضای منتخب این نهاد مردمی ، اما شورای بزرگترین روستای غرب خوزستان با وجود اثبات حجم و میزان تخلفات انتخاباتی در حین اخذ و شمارش ارا و انتشار مستندات متقن و ابطال آن توسط هیات نظارت شهرستان ، تاکنون تعیین تکلیف نشده است
براساس گزارش آقایان واحدی، طرفی، عبیات، جنادله نامزدهای معترض انتخابات  شورای ششم روستای سیدعباس ( شریعتی ) : شورای نظارت شهرستان دشت ازادگان باتفاق آرا صندوقهای شماره ۵۹ و ۶۱ روستای سیدعباس را باطل اعلام کرد. نخست طی نامه شماره ۲۶و ۲۷ /۰۰ /ن تاریخ ۲۱ /۰۴ /۱۴۰۰ و بعدا طی نامه شماره ۳۰ /۰۰/ن تاریخ ۲۳ /۰۴ /۱۴۰۰ و برای بار سوم طی نامه ۰۰/۳۶/ن در تاریخ ۱۱ /۰۵ /۱۴۰۰ رای بر ابطال داده است

براساس این گزارش : بخشدار مرکزی و فرمانداری برخلاف نص قانون و بدون توجه به نظر هیات نظارت شهرستان عمل کرده و می کنند. 

این نامزدهای در پایان اعلام کردند : دکتر ساعدی بعنوان رییس شورای عالی نظارت استان خوزستان خواستار تمکین به قانون و تایید نظر منتخبان خود در شورای نظارت شهرستان در ابطال دو صندوق شماره ۵۹ و ۶۱ که تخلفات آن با دلیل و سند برای هیات نظارت محرز بوده است رامینماید. معترضان این حق را برای خود محفوظ میدارند تا در صورت لزوم مستندات قانونی در فضای مجازی منتشر و قضاوت را به افکار عمومی واگذار نماید.