گزارش سفر یک روز اعضای کمیسیون انرژی به استان سیستان و بلوچستان

هماپرس؛

به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر با اشاره به سفر چند تن از اعضای کمیسیون انرژی به استان سیستان و بلوچستان در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت:

«‏حدود یک ماه قبل سوال آقای دهمرده نماینده ‎زابل از وزیر نیرو درباره تاخیر در اجرای نیروگاه بادی میل نادر سیستان در ‎کمیسیون انرژی مطرح شد و آقای اردکانیان قول تسریع در پروژه داد.

روز پنجشنبه به همراه رییس و دو عضو دیگر کمیسیون انرژی برای ‎نظارت میدانی در سفری یک روزه به ‎سیستان و بلوچست‏ان از این پروژه (نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی با قابلیت افزایش تا ۱۰۰۰ مگاوات) بازدید کردیم.

کار سرعت نسبتا خوبی گرفته و بخش هایی از عملیات معطل فروکش کردن سرعت باد در منطقه بود که زمان حضور ما ۱۸ متر بر ثانیه گزارش شد. نعمت خدادادی بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، ‎نیروگاه بادی را توصیه می‌کند.»