نبرد برد-برد!
هماپرس/نگاه تحليلگران:

سرانجام ترامپ تهدیدهای خود را علیه سوریه عملیاتی کرد و در یک اقدام نظامی بدون اجازه سازمان ملل برخی از مناطق را در خاک سوریه مورد حمله موشک های آمریکایی قرار داد تا به قول خود عمل کرده باشد.

حملات امریکایی ها نشان می دهد آنان به دنبال آن بودند تاضرب شستی به سوریه وارد کنند و در همین راستا، تلاش می کنند تا فعل خود را در چارچوب حمله نظامی به مراکز شیمیایی سوریه مشروعیت ببخشند.

با این وجود، حمله به برخی مراکز مطالعاتی و بخصوص پایگاه های هوایی سوریه نشان می دهد ابعاد حمله فراتر از حمله به مراکز تولید سلاح شیمیایی در سوریه بوده است.

به نظرمی رسد غرور آمریکایی ترامپ بعد از تهدید چند روز اخیرش با این حمله ارضا شده باشد.

ظاهرا روس ها از اینکه سیستم ضدموشکی اهدایی آنها به سوریه توانسته تعدادی از موشک های کروز شلیک شده آمریکایی را منهدم کند؛ خرسند هستند.

هرچند نقل قولی از پوتین منتشر شده که ناراحتی وی را از حمله آمریکایی ها نشان می دهد؛ ولی به احتمال زیاد در ادامه مخالفت خود را باهمراهی چین از اقدام آمریکا در شورای امنیت پیگیر می شوند.

قرائن و شواهد نشان می دهد طرف های قضیه سوریه همگی تا حالا از نتیجه ناراضی نیستند. اسد همچنان در قدرت است، آمریکا اقدامی کرده و روسیه ضد آن اقدام؛ تعدادی موشک ساقط کرده و مهمتر از همه اینکه جنگ گسترده‌ای صورت نگرفته است.

به تعبیری نبرد برد-برد بوده است!