درادامه رایزنی های دستگاه دیپلماسی: گفت وگوی تلفنی ظریف با وزرای خارجه آلمان واسپانیا
به گزارش هماپرس، دکتر محمد جواد ظریف در ادامه رایزنی های خود با همتایان خارجی، امشب در گفت وگویی تلفنی با زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان، درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل کرد.
وی همچنین در گفت وگوی تلفنی با آلفونسو داستیس وزیر امور خارجه اسپانیا آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.