"نقش زنان در سازندگی خوزستان، با نگاهی به حضور اجتماعی دکتر مریم محبی، همسر استاندار خوزستان"
"نقش زنان در سازندگی خوزستان، با نگاهی به حضور اجتماعی دکتر مریم محبی، همسر استاندار خوزستان"


پدیده مشارکت به معنی همکاری، نخستین رفتار اجتماعی است که از انسان سر زده است. ورود زنان به حوزه ای فراتر از محدوده تعریف شده خانواده، مسئولیت پذیری در جامعه و انجام فعالیت هایی که به صورت فردی قابل تحقق نیست؛ به نوعی ورود به عرصه حضور و مشارکت اجتماعی محسوب می شود. روند تحول در حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان در طول تاریخ کند و همراه با حساسیت بوده است. در پی ظهور اسلام، رویه ها و قواعد متحجرانه نسبت به زنان و دختران به شدت منع گردید و قرآن و سنت رویه های حمایت گونه از حقوق و مسئولیت های زنان را ارتقا بخشیدند. امروزه توسعه در ابعاد مختلف، یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای ست. تجربه نشان می دهد که طرح های توسعه پایدار همه جانبه، به وسیله برنامه هایی که به نیازهای ملی از طریق مشارکت های منطقه ای و محلی پاسخ می دهد، اثربخش خواهد بود. در این برنامه ها حضور پایاپای زنان و مردان در امر سیاست گذاری و روند مدیریت بسیار موثر واقع می شود. لذا چنین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا نیمه فراموش شده جمعیت جهان بتوانند در مسیر توسعه، سهم خویش را ایفا نمایند و در فرآیند توسعه، مشارکتی کامل تر داشته باشند. توسعه پایدار در صورتی محقق می شود که مشارکت تمامی افراد اعم از زن و مرد، در آن لحاظ شود. مشارکت اجتماعی زنان تحت تأثیر متغیرهای زیادی قرار دارد که مستقل و در عین حال مرتبط با یکدیگر هستند. این متغیرها عبارتند از:

• ویژگی های فرهنگی- ارزشی: مثل تقدیرگرایی، عدالت جویی، میل به کار گروهی و ...
• ویژگی های خانوادگی زن: پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده، میزان پایبندی خانواده به سنت ها، الگوهای تصمیم گیری خانواده و نقش زن در تصمیم گیری ها و...
• عوامل جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی: سن، وضعیت تأهل، میزان استفاده فرد از رسانه ها و...
• عوامل روانشناختی اجتماعی: مثل نیاز به موفقیت، احساس خود اثر بخشی، میل به اثبات توانایی فردی و ...

خوزستان استانی است که تقریبا نیمی از جمعیت آن را زنان تشکیل می دهند. طبق آخرین یافته ها، به گفته مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان، مشارکت زنان خوزستان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اندک است. خوزستان مهد زنان توانمند است. زنانی که دلیر مردانی را در دامان پروراندند؛ که برای دفاع از خاک مقدس کشورشان از جان خود گذشتند. زنانی که اسوه مقاومت و صبر هستند. زنانی که از خاکستر ویرانه های جنگ تحمیلی همانند ققنوسی از نو خاک خود را ساختند. در شرایط کنونی نیز حضور زنان خوزستان در جامعه و مشارکت چشمگیرشان می تواند به توسعه و تعالی جامعه خوزستان در ابعاد مختلف کمک کند. زنانی که در کنار همسران خود  به وظایف اجتماعی شان به عنوان یک شهروند عمل می کنند و بدین وسیله انگیزه ای دو چندان به همسرانشان برای متعهد بودن در انجام مسئولیت های اجتماعی می دهند. باید به این نکته مهم توجه کرد که حضور زنان مدبر و مؤثر، در کنار مردان مدیر و کارآمد خویش، نمود و پیوند دهنده نهاد خانواده در عرصه جامعه است. باید از این ظرفیت ها و فرصت ها برای بهبود وضعیت استان استفاده کرد.

این روزها شاهد مشارکت و حضور "دکتر مریم محبی"، همسر استاندار جوان خوزستان، در عرصه های مختلف اجتماعی هستیم. ایشان که بدون سمت رسمی و اداری، بی هیچ چشمداشتی و صرفا با انگیزه اجتماعی فعالیت می کند؛ در عین انجام مسئولیت حرفه ای خود در قالب یک پزشک، به عنوان یک فعال اجتماعی و در راستای تقویت سازمان های مردم نهاد و توانمند سازی بانوان استان عمل می نماید. در این برهه، فعالیت های اجتماعی ایشان مایه دلگرمی و امیدواری زنان خوزستان است؛ چرا که برای نخستین بار همسر استاندار، به نمایندگی از زنان خطه اش، با هدف تقویت سرمایه های اجتماعی و فرهنگی زنان استان فعالیت می کند. مشارکت اجتماعی ایشان قطعا در جامعه مرد سالار سنتی، مقاومت ها و مخالفت هایی را به همراه خواهد داشت. جامعه ای که حضور زن را محدود به محیط خانه دانسته و حقوق فردی و اجتماعی اش را به رسمیت نمی شناسد. اما زنان خوزستان در طول تاریخ نشان داده اند که به رغم تمام محدودیت ها، توانایی فرصت سازی برای خود و جامعه خویش را دارند و علاوه بر پشتیبانی از همسرانشان، می توانند به طور مستقل در رشد و ارتقاء جامعه تأثیر بسزایی داشته باشند.

همانگونه که در جوامع پیشرفته دنیا، حضور همسران شخصیت های سیاسی در حوزه های مختلف اجتماعی موجب تقویت اعتماد به نفس و بالندگی زنان این جوامع شده است؛ لذا تاثیر این حضور بر زنان خوزستان صد چندان خواهد بود و نوید خودباوری و انگیزه اجتماعی را می دهد. به علاوه حضور فعالانه ایشان می تواند زمینه ساز ارتباط مؤثر و بی واسطه مردم و به ویژه زنان خوزستان، با مسئولین باشد. شایان به ذکر است که پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی برای هر انسانی ، پختگی و کمال را به همراه دارد. طبیعتا زنان با ورود به عرصه اجتماع، نسلی پویاتر را تربیت خواهند کرد که از نظر سلامت روانی و اجتماعی در وضعیت مطلوب تری قرار خواهند داشت و در آینده جامعه ای متمدن تر و ارتقا یافته را خواهند ساخت. مشارکت اجتماعی ایشان برای زنان استان به مثابه یک الگو عمل می کند. الگویی که بیانگر این واقعیت است که زنان باید توانایی ها و شایستگی های خود را باور داشته باشند و دروهله اول برای تعالی فردی شان و پس از آن با هدف رشد جامعه، حضور فعالانه و پررنگی در عرصه های مختلف اجتماعی داشته باشند.

مه روز راهبر، پژوهشگر اجتماعی