tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۳۳۸۰
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۰۲:۱۰
قابل توجه سازمان بازرسی کل کشور؛
بر اساس ضوابط و مقررات جاری در کشور هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی همچون شهرداریها تابع ًوابط و مقررات قانونی خاصی است و فرایندهای قانونی در این خصوص می بایست رعایت شوند.
بر اساس ضوابط و مقررات جاری در کشور هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی همچون شهرداریها تابع ًوابط و مقررات قانونی خاصی است و فرایندهای قانونی در این خصوص می بایست رعایت شوند. 

در سالهای گذشته تعدادی از مدیران ارشد شهرداری اهواز بدلیل نقض این قوانین و مقررات مورد بازخواست و در مواردی محکومیت از سوی دستگاه قضایی قرار گرفته اند.

روزهای اخیر شنیده شده که قرار است برخی افراد جهت تصدی مناصب مدیریتی- مانند مدیریت روابط عمومی شهرداری- بدون داشتن رابطه استخدامی، مشغول بکار شده و یا در بدو امر و بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به استخدام شهرداری یا سازمانهای وابسته به آن درآیند.

در حالیکه در بودجه شهرداری و ضوابط اجرایی آن به صراحت هرگونه بکارگیری و استخدام نیرو منع شده و مهمتر از آن، هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو تابع ضوابط و مقررات قانونی است و بدون انجام آن تخلف محرز محسوب می شود.

ضمن آنکه چنین تخلفی آنهم در شرایطی که تعدادی زیادی از فرزندان ایثارگران در هفته های اخیر در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود به قراردادی یا رسمی تجمع می کنند پیام منفی را به جامعه خواهد داد و باعث از سرگیری مجدد اعتراضات خواهد شد.

لازمست تا سازمان بازرسی کل کشور با ورود به موقع و برخورد با متخلفان، از همین ابتدا باب تکرار تخلف های قبلی در استخدام نیرو و انتصابات بدون رعایت شرایط احراز قانونی را در شهرداری اهواز برای همیشه ببندد و بدون هیچگونه اغماضی با متخلفان برخورد قانونی و قاطعی را انجام بدهد.

انتظار از ریاست سازمان بازرسی کل کشور و سازمان بازرسی در استان پیشگیری و برخورد یاطع با افرادی است که با ایجاد رانت های ویژه برای برخی افراد، حرمت قانون را در انظار عمومی می شکنند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
tr_sar tl_sar
آخرین اخبار