tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۲۶۵۰
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱
انتقام سخت سردار سلیمانی نزدیک است؛ آنچه می‌خوانید فهرست مجملی از مهم‌ترین موشک‌های ایرانی است که حاصل سیاست مقاومت فعال انقلاب اسلامی ایران برای انتقام از دشمنانش است.
هماپرس؛
به نقل ازخبرگزاری دانشجو،آمریکایی‌ها بازی را آغاز کردند که شروعش با آنهاست، اما ادامه با آن‌ها نیست. ترس و واهمه‌ای که در کنگره امریکا در خصوص تبعات اقدام ترامپ ایجاد شده است، نشان از این دارد که تحولات آتی کاملا به زیان آنهاست.

لیست زیر تنها کوچترین بخش از حداقلی‌ترین پاسخ از سلسله پاسخ‌های ایران است که در پی انتقام سخت بر سر آمریکا فرود خواهد آمد.

سجیل
برد: ۲۰۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد و جامد مرکب
وزن مسلح: ۲۳ تُن و ۵۴۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۶۵۰ کیلوگرم
طول: ۱۷.۹۰ متر
مأموریت: زمین به زمین ــ بالستیک
وضعیت: دومرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده

خرمشهر
برد: ۲۰۰۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن: نامشخص
وزن سر جنگی: ۱۸۰۰ کیلوگرم
طول: نامشخص
مأموریت: زمین به زمین ــ بالستیک بدون باله
وضعیت: تک‌مرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده
قابلیت: حمل چند کلاهک

عماد
برد: ۱۷۰۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن: نامشخص
وزن سر جنگی: نامشخص
طول: نامشخص
مأموریت: زمین به زمین ــ بالستیک
وضعیت: تک‌مرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده و هدایت پایانی مسیر

عاشورا
برد: ۲۵۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: نامشخص
وزن سر جنگی: ۷۵۰ کیلوگرم
طول: ۱۹ تا ۲۳ متر
وضعیت: میان برد دو مرحله‌ای- بالستیک

قیام
برد: ۸۰۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن:۶ تن و ۲۸۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۶۴۵ کیلوگرم
طول: نامشخص
مأموریت: زمین به زمین ــ بالستیک
وضعیت: تک‌مرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده

فاتح ۱۱۰
برد: ۳۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: ۳ تن و ۶۷۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۵۰۰ کیلوگرم
طول:۸.۹ متر
مأموریت: زمین به
زمین ــ بالستیک
وضعیت: تک‌مرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده

۳‌گانه‌های قدر
برد: •قدر اس: ۱۳۵۰ کیلومتر
•قدر اچ: ۱۶۵۰ کیلومتر
•قدر اف: ۲۰۰۰ کیلومتر

سوخت: مایع
وزن مسلح موشک قدر اف: ۱۷ تُن و ۴۵۸ کیلوگرم
وزن سر جنگی موشک قدر اف: ۶۴۰ کیلوگرم
طول موشک قدر اف: ۱۵.۸۶ متر
مأموریت: زمین به زمین ــ بالستیک
وضعیت: تک‌مرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده

فاتح ۳۱۳
برد: ۵۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد مرکب
وزن: نامشخص
وزن سر جنگی: نامشخص
طول: نامشخص
مأموریت: زمین به زمین ــ بالستیک
وضعیت: تک‌مرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده

فاتح مبین
برد: نامشخص
سوخت: جامد
وزن: نامشخص
مأموریت: زمین به زمین. زمین
به دریا- بالستیک
وضعیت: تک‌مرحله‌ای
با قابلیت سر جداشونده و رادار گریزی. نقطه‌زن

سومار
برد: مدل با موتور توربو جت: ۷۰۰ کیلومتر
مدل با موتور توربو فن: بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: یک تن و ۲۱۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۴۱۰ کیلوگرم
طول: ۶ متر
مأموریت: ضد اهداف ثابت زمینی ــ کروز
وضعیت: دو مرحله ای. زمین پایه. با قابلیت رادار گریزی

دوگانه هرمز
برد: ۳۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: نامشخص
وزن سر جنگی: ۴۵۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم
طول: نامشخص
مأموریت: هرمز ۱: ضدرادار/ هرمز ۲: ضد ناو
وضعیت: بالستیک تک‌مرحله‌ای
با قابلیت سر جداشونده

یا علی (ع)
برد: ۷۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: ۶۷۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۱۲۰ کیلوگرم
طول: نامشخص
مأموریت: هوا به سطح- کروز
وضعیت: قابلیت رادارگریزی و نصب روی تمام جنگنده‌ها

خلیج فارس
برد: ۳۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد ترکیبی
وزن: ۳ تن و ۷۳۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۴۵۰ کیلوگرم
طول: ۸.۹ متر
مأموریت: زمین به دریا- بالستیک
وضعیت: تک مرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده

هویزه
برد: بیش از ۱۳۵۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: نامشخص
طول: ۶ متر
مأموریت: ضد اهداف ثابت زمینی ــ کروز
وضعیت: با قابلیت سر جداشونده و رادارگریزی

کوثر
برد: ۲۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: ۱۰۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۳۰ کیلوگرم
طول: ۲.۶ متر
مأموریت: قابلیت حمل و پرتاب از سکو‌های متحرک ساحل به دریا- کروز
وضعیت: تک مرحله‌ای. قابلیت انهدام ناوچه‌های موشک‌انداز

قادر
برد:۲۵۰ تا ۱۵۰۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن: نامشخص
وزن سر جنگی: ۲۰۰ کیلوگرم
طول: ۷.۴ متر
مأموریت: هواپایه- کروز

وضعیت: قابلیت نفوذ در زره کشتی‌ها با فیوز تأخیری، گریز از سیگنال‌های پارازیت، سامانه‌های جنگ الکترونیک، امکان نصب بر روی هواگرد‌ها

ذوالفقار
برد: ۷۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد مرکب
وزن: نامشخص
وزن سر جنگی: نامشخص
طول: نامشخص
مأموریت: زمین به زمین ــ بالستیک
وضعیت: تک‌مرحله‌ای با قابلیت سر جداشونده

نصر
برد: حداقل ۳۵ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن: ۳۵۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۱۵۰ کیلوگرم
طول: ۳.۵ متر
مأموریت: ضدکشتی- کروز
وضعیت: هواپایه - هدایت تلویزیونی و راداری مجهز به حسگر‌های سختی‌سنجی

نور
برد: ۱۲۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: ۷۱۵ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۱۷۵ کیلوگرم
طول: ۶.۳۸ متر
مأموریت: پرتاب از شناور‌ها یا سکو‌های ساحلی، با یک موتور راکتی- کروز
وضعیت: دریا پایه- قابلیت نفوذ در زره کشتی‌ها ضد اغتشاش‌پذیری قوی

رعد
برد: ۳۵۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: ۲۳ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۱۱.۷۸ کیلوگرم
طول: ۹۸ متر
مأموریت: ضد تانک
هدایت‌شونده - کروز
وضعیت: توان مقابله با جنگ الکترونیک، ارتفاع پروازی پایین، دقت فزاینده در ناوبری و کشف و انهدام اهداف

باور ۳۷۳
برد کشف: ۳۲۰ کیلومتر
برد رهگیری: ۲۶۰ کیلومتر
قابلیت کشف، شناسایی و اولویت‌بندی همزمان: ۱۰۰ هدف
قابلیت درگیری: ۶ هدف
وضعیت: سامانه موشکی ارتفاع بلند

نازعات
برد: حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن: نا‌مشخص
وزن سر جنگی: ۱۳۰ تا ۲۳۰ کیلوگرمی
طول: ۶ تا ۸ متر
وضعیت: راکت توپخانه‌ای، تک مرحله‌ای

شهاب ۱
برد: ۳۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن مسلح: ۵۹۰۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۹۵۰ کیلوگرم
طول: ۱۱.۲۵ متر
مأموریت: زمین به زمین - اسکاد
وضعیت: تک مرحله‌ای

شهاب ۲
برد: ۵۰۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن مسلح: ۵۹۰۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۹۵۰ کیلوگرم
طول: ۱۱.۲۵ متر
مأموریت: زمین به زمین- اسکاد B. وضعیت: تک مرحله‌ای

شهاب ۳
برد: ۲۰۰۰ کیلومتر
برد (نسخه‌های اولیه): ۱۲۰۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن مسلح: ۱۵ تُن
وزن سر جنگی: ۶۷۰ کیلوگرم
طول: ۱۵ متر
مأموریت: زمین به زمین ــ بالستیک
وضعیت: تک‌مرحله‌ای

فجر
برد: ۴۳ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن راکت: ۴۰۷ کیلومتر
وزن سرجنگی: ۸۵ کیلوگرم
طول راکت: ۵.۲ متر
ماموریت: زمین به زمین
وضعیت: راکت

زلزال ۱
برد: ۱۲۵ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن مسلح: ۲۹۵۰ کیلوگرم
طول: ۳۲.۸ متر
مأموریت: زمین به زمین
وضعیت: قابل حمل

زلزال ۲
برد: ۲۱۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن مسلح: ۲۹۵۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۶۰۰ کیلوگرم
طول: ۳۳ متر
مأموریت: زمین به زمین
وضعیت: قابل حمل

زلزال ۳
برد: ۲۱۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن مسلح: ۳۲۵۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۹۰۰ کیلوگرم
طول: ۳۵ متر
ماموریت: زمین به زمین
وضعیت: قابل حمل

آرش ۱
برد: ۲۱.۵ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن مسلح: ۴۴ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۱۹ کیلوگرم
طول: ۲.۸۱۵ متر
مأموریت: بالستیک-راکت
وضعیت: دومرحله‌ای

فلق ۱
برد: ۱۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن مسلح: ۱۱۳ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۵۰ کیلوگرم
طول: ۱.۳۲ متر
مأموریت: آبی-خاکی - راکت
وضعیت: نامشخص

آرش ۲
برد: ۳۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن مسلح: ۶۶ کیلو گرم
وزن سر جنگی: ۱۹ کیلوگرم
طول: ۲.۸۱۵ متر
مأموریت: بالستیک
وضعیت: دومرحله‌ای

آرش ۴
برد: ۴۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن مسلح: نامشخص
وزن سر جنگی: نامشخص
طول: ۲.۸۹۰ متر
مأموریت: بالستیک
وضعیت: دومرحله‌ای- تکه‌تکه شونده

فلق ۲
برد: ۱.۸ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن مسلح: ۲۶۵ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۱۱۷ کیلوگرم
طول: ۱.۸۲ متر
مأموریت: آبی-خاکی-راکت
وضعیت: نامشخص

آرش ۳
برد: ۴۰ کیلومتر
سوخت: مایع
وزن مسلح: ۶۷.۵ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۲۲ کیلوگرم
طول: ۲.۰۵۰ متر
مأموریت: بالستیک
وضعیت: دومرحله‌ای

صیاد ۱، ۱-A و صیاد ۲
برد: ۶۰ کیلومتر
سوخت: جامد و مایع
وزن مسلح: ۲۳۲۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: صیاد ۱ و ۱۱-A ۱۹۵ کیلوگرم، صیاد ۲، ۲۰۰ کیلوگرم
طول: ۱۰.۸۴ متر
مأموریت: زمین به زمین
وضعیت: دومرحله‌ای

ظفر
برد: ۸ تا ۲۵ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن مسلح: ۱۲۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۳۰ کیلوگرم
طول: ۲.۶۸۵ متر
مأموریت: ضد‌کشتی
وضعیت: کروز نقطه‌زن هدایت شونده

صاعقه
برد: ۱ کیلومتر
سوخت: نامشخص
وزن مسلح: ۱۴.۵ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۶ کیلوگرم
طول: نامشخص
مأموریت: ضد زره
وضعیت: هدایت شونده و مجهز به ردیاب

شفق
برد: ۲ تا ۳ کیلومتر
سوخت: نامشخص
وزن مسلح: ۲۳۵ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۱۲۳ کیلوگرم
طول: ۲.۳۳ متر
مأموریت: هوا به زمین- راکت
وضعیت: قطعه قطعه شونده

زوبین
برد: ۲۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن مسلح: ۵۶۰ کیلوگرم
وزن سر جنگی: ۳۴۰ کیلوگرم
طول: ۳ متر
مأموریت: هوا به زمین
وضعیت: هدایت شوند، دورزن و هوشمند با قابلیت نقطه‌زنی

عقاب
برد: ۱۲ کیلومتر
وزن: ۵ تن
وزن سر جنگی: یک تن
طول: نامشخص
مأموریت: قابلیت مقابله در برابر جنگنده‌ها، پهپاد‌ها و موشک‌های کروز

مرصاد
برد موشک شاهین: ۵۰-۴۵ کیلومتر
برد موشک شلمچه: متوسط

وضعیت: پهپاد، قابلیت درگیری همزمان با دو هدف
ماموریت: قابلیت شناسایی اهداف از فاصله ۱۵۰ کیلومتری و رهگیری اهداف از فاصله ۸۰ کیلومتری
توانایی استفاده از دو موشک توانمند «شاهین» و «شلمچه»

۴ گانه ستار
برد: ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر
سوخت: جامد
وزن مسلح: نامشخص
وزن سر جنگی: ۲۰۰ کیلوگرم
طول: نامشخص
مأموریت: هوا به زمین
وضعیت: لیزری، هدایت شونده و نقطه‌زن
نام:
ایمیل:
* نظر: