tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۲۰۹۴
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲
جوانترین مدرس حافظ خوانی (مهرنوش موزرمانی)در استان خوزستان
موزرمانی اعتقاد دارد حافظ راه درستی وراستی را با بیانی شیوا و لطیف در گوش ما زمزمه میکندخواجه ریاکاری وسالوس را شایسته انسان نمیداند که آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت ...شعراوبرای ما فقط شعرنیست بلکه فراتر از شعراست

هماپرس/محسن فرهادی باجولی؛

دیدن یکی از اجرای های او مرا بر سر ذوق آورد و باعث شد تا پای صحبت دختری 26 ساله بنشینم که جوانترین مدرس حافظ خوانی در استان خوزستان شناخته می شود، کسی که حافظ را آیینه تمام نمای فرهنگ وملیت ایرانی می داند و همچنین آثار و اشعار او را عصاره ادبیات کهن وکلاسیک ایران می داند که مجموعه ای از فرهنگ ایرانی در آن نمایان است.


حافظ! شاعری که کمتر کسی سر و کارش با او حداقل در حد گرفتن فال هایش نیفتاده است...

موزرمانی اعتقاد دارد حافظ راه درستی وراستی را با بیانی شیوا و لطیف در گوش ما زمزمه میکندخواجه ریاکاری وسالوس را شایسته انسان نمیداند که آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت ...شعراوبرای ما فقط شعرنیست بلکه فراتر از شعراست، بلکه خود زندگیست و به همین علت است که ملت ما قرن هاست که با شعر و اندیشه او زندگی کرده است وچه زیبا گفت رهبرفرزانه انقلاب: حافظ،شاعر تمامي قرن‌هاست...

1- برای آشنایی بیشتر کمی به معرفی خودتان بپردازید؟

مهرنوش موزرمانی متولد سال 1369شهرستان ایذه درخانواده ای فرهنگ دوست بدنیاآمدم ودرهمین شهر به مدرسه رفتم ومراحل تحصیلی وتکمیلی خود رابه پایان رساندم وکار خبرنگاری ،مجری گری و حافظ خوانی را از نوجوانی شروع کردم وتاهم اکنون نیز ادامه دارد...

2-چطورشدحافظ خوانی را ادامه فعالیت های فرهنگی هنریتان انتخاب کردید؟

ازآنجاکه مانند دیگرخانواده های ایرانی دیوان حافظ همیشه در خانه هایشان حضور دارد ماهم از این موهبت مستثنی نبودیم ومن که در چنین محیطی بزرگ شدم کم کم با حافظ وشیوه درست خواندن شعر کلاسیک ایرانی آشنا شدم واز آنجا در خود علاقه ای نسبت به این کار احساس کردم وبه صورت ذوقی شعرخوانی ومخصوصا حافظ خوانی را ادامه دادم که بعدها باعث شد با تفکر ونوع نگاه حافظ به زندگی بیشتر آشنا شوم ومطالعه خود را در این زمینه ادامه دهم...

3-مشوقانتان در این راه چه کسانی بودند؟

مشوقان من که هنوزهم لطفشان شامل حال من است خانواده ام وهمچنین دوستان واطرافیانم که همیشه مرا تشویق می نمودند...

4-مجری گری را بیشتر دوست دارید یا حافظ خوانی؟

مجری گری میتواند تلفیقی ازهنر بیان وباز خوانی ادبیات کلاسیک وایرانی باشد حافظ خوانی را در کنار مجری گری که حرفه اصلی بنده است وچندین سال است که در این زمینه کار میکنم را بیشتر دوست دارم...

5-از برخورد مردم با این هنر ویک خانم حافظ خوان بگوید؟

من راهی را انتخاب کرده ام که مردم می پسندند و با توجه به اینکه مردم شهرمان به شعر وشعر خوانی مخصوصا شاهنامه خوانی علاقه دارند من نیز باتوجه به علاقه ام نسبت به حافظ، این راه را انتخاب کردم وسعی کردم حافظ خوانی را بیشتر در بین مردم رواج دهم چونحافظ آیینه تمام نمای فرهنگ وملیت ایرانی نیز می باشد وبه همینعلت از آغاز کارم همیشه مورد لطف مردم بودم و به کار بنده توجه داشته ومرا مورد تشویق خود قرار می دادند....

6-ظاهرا شما در شهری زندگی میکنید که مردمش به شاهنامه خوانی علاقه ویژه ای داشته وبه عنوان یکی از سنت های فرهنگی حفظ کرده اند وشاهنامه خوان های بنامی در آن زندگی می کنند برخوردشان بایک خانم حافظ خوان چگونه است؟

باعث افتخار من نیزهست که مردم شهر من به ادبیات کلاسیک و ایرانی علاقمندند و در ارتباط با شاهنامه خوانی همانطور که گفته شد با روح مردم شهرمان عجین شده است واین نشانه ذوق و اهمیت به شعر وادب در شهر ما است.ولی من احساس کردم در این جا کار حافظ خوانی کاری جدیدی می باشد و مردم نیز همانطور که گفتم به من لطف داشته و باعث شدند حافظ خوانی را باشوق بیشتر ادامه دهم...

7-چه پیشنهادی برای کسانی که می خواهند حافظ خوان شوند دارید؟

پیشنهاد من برای کسانی که دوست دارنددر این زمینه فعالیت کنند این است که با ادبیات ایرانی هر چه بیشتر آشنا شوند وآثار بزرگان ادب پارسی را مطالعه کنند واز لحاظ ادبی ،تلمیحی ،لغت واصطلاحی خود را آماده کنند وبا شرح های که بر حافظ نوشته شده است آشنا شوند تابیشتر از این دیوان شریف لذت ببرند:

هرکونکند فهمی زین کلک خیال انگیز ، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

8-اهمیت حافظ خوانی رادرچه میبینید؟

حافظ عصاره ادبیات کهن وکلاسیک ماست وهمچنین مجموعه ای از فرهنگ ایرانی در اشعار اونمایان است. برای آشنایی با روحیات عمیق ولطیف ملت ایران اشعار لسان الغیب میتواند گویاترین فرهنگ شفاهی باشد.شعرحافظ شعریست که فرهنگ خالص ایرانی را دربرداردوبه بهترین شکل بیان میکند..شعر او همانند خوشه پروین درآسمان ادب ایران میدرخشد. نوع نگاه وجهان بینی حافظ همیشه مورد پسند همه ایرانیان بوده است وبرای ماایرانیان شعرحافظ همیشه گویاترین ورساترین بارمعنایی را داشته است وتنهاشاعری که درتمام لحظات غم وشادی ورنج وناملایمات زندگی ما ،حرفی برای گفتن داشته است شعراوست که درونیات مارا به بهترین شکل موجودبیان کرده است.حافظ راه درستی وراستی را بابیانی شیوا ولطیف درگوش ما زمزمه میکندخواجه ریاکاری وسالوس را شایسته انسان نمیداند که آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت ...شعراوبرای ما فقط شعرنیست بلکه فراتر از شعراست، بلکه خود زندگیست و به همین علت است که ملت ما قرن هاست که باشعرواندیشه او زندگیکرده است وهرکدام حافظ راشاعرخودمیدانندشاعراحساسات عمیق یک ایرانی ..پیامبرشعرایرانی، شاعری که شعرنمیگویدباکلمات جادومیکندواوست که به زوایای پیچیده روح یک ایرانی دست یافته است ورگ احساس هر ایرانی را میداند وخاص وعام باشعر او ارتباط برقرار میکنندبه همین علت باید درست خواندن ودرست درک کردن شعر او را به نسل های بعدی منتقل کرد وبه جویندگان ودوستداران ادب وفرهنگ ایرانی به خصوص جوانان آموخت تابیشتربتوانند بااندیشه های عرفانی وانسانی پیرپارس آشناشوند..... وچهزیباگفت رهبرفرزانه انقلاب: حافظ،شاعر تمامي قرن‌هاست...

9-از چه سالی شروع به تدریس حافظ خوانی کردید؟

تدریسم را با کلاسهای خصوصی از سال89 شروع کردم ودرسال 90که اولین دوره کلاس گویندگی را در دانشگاه پیام نور آغاز کردم در کنار تدریس گویندگی ،دوره های حافظ خوانی را نیز با شاگردانم داشتم واز سال 92در حوزه هنری شهرستان ایذه برای اولین بار کلاسهای حافظ خوانی رابرای کودکان ونوجوانان در استان خوزستان را برگزار نمودم وتاسال 93ادامه داشت وتاکنون در آموزشگاه های آزاد مشغول به تدریس درکلاسهای حافظ خوانی می باشم...

10-دوره های حافظ خوانی به چه شکلی می باشد؟

دوره های حافظ خوانی به چندین سطح تقسیم میشود:در سطح اول به صحیح خوانی وروان خوانی میپردازیم ودر سطح دوم به معانی وتفسیر وشرح غزل های حافظ ودر سطح سوم خوانش است که هنر جو باید بتواند غزل های حافظ را به طور صحیح که معانی درونی غزل را نیز برساند را به راحتی بخواند تا مخاطبین از خوانش او لذت ببرند....

11-انتظارتون از مسولین ودستگاههای فرهنگی برای بسط فرهنگ حافظ خوانی چیست؟

باتوجه به اینکه این دوره ها به حوزه فرهنگ وهنر بازمیگرددوباعث آشنا شدن مردم با فرهنگ ایرانی واعتلای فرهنگی میشود از مسولین انتظار میرود که همکاری لازم را در این زمینه با برگزاری جشنواره های حافظ خوانی وتشویق کسانی که در این زمینه فعالیت دارندبکوشند...

13-استقبال علاقه مندان به حافظ خوانی در این مدت چطوربود؟

در این مدت که کلاسها در دانشگاه وحوزه هنری ودیگر آموزشگاه های آزاد برگزار شد همشهریان فرهنگ دوست وهنرشناس استقبال شایانی نمودند که باعث خوشحالی من شده وهمچنین باعث امیدواریست...

14- گویا دراستان فقط درشهر ایذه به تدریس حافظ خوانی پرداخته می شود؟ چرا؟

بله،کم وبیش خوانش حافظ درمناسبت های مختلف درسراسر کشور اجرا می شود وهمینطور در شهر ما...ولی برای اولین بار تدریس دوره های منظم حافظ خوانی را، ما در اینجا آغاز کردیم واشتیاق وتشویق مردم ادب دوست ایذه مارا به تداوم راه امیدوار نمود.

15-نقش رسانه ها در گسترش این هنر ایرانی چه میتواند باشد؟

باتوجه به گستردگی ارتباطات فرهنگی ناشی از عصر اینترنت ورسانه ،این هنر میتواند در کمترین زمان در سراسر کشور شناسانده شود تا علاقه مندان به فراخور حال خود بهره مند شوند.

16_شماگویندگی وفن بیان هم تدریس میکنید؟

ازچه سالی ودر کجا مشغول به تدریس شدید؟بله همانطور که خدمتتون عرض کردم ازسال 1390در دانشگاه پیام نور شروع به تدریس کردم ودر کنار تدریس در دانشگاه در آموزشگاه های آزاد نیزمشغول به تدریس بودم وتاهم اکنون نیز ادامه دارد...

17_آیاشمافقط دراستان خوزستان اجراهای حافظ خوانی داشته اید؟ 

خیر در دیگر استانها هم بنده اجرا داشته ام که آخرین اجرای غزل خوانی در برون از استان در بزرگداشت حافظ در کنار آرامگاه خواجه حافظ شیرازی بود...

18-حرف پایانی...

از تمام کسانی که در اینکار مرا تشویق نموده وهمکاری داشته اند وهمچنین از مردم هنردوست شهرمان تشکر وقدردانی می کنم وامیدوارم بتوانم در راه ترویج فرهنگ ادبی کشورمان قدمی هرچند کوچک بردارم…

مابدان مقصدعالی نتوانیم رسید... هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چندنام:
ایمیل:
* نظر: