tr_tnav tl_tnav
کد خبر: ۲۰۸۸
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۳:۴۳
نوشتاری از ماشاالله براتی / در حاشیه سفر احمدی نژاد به خوزستان
احمدی نژاد در اهواز به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف های قومی و برای مقاصد انتخاباتی خود، مواردی را مطرح کرد ...
هماپرس/ ماشاالله براتی؛

احمدی نژاد در اهواز به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف های قومی و برای مقاصد انتخاباتی خود، مواردی را مطرح کرد که می تواند از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی در استانی مهم چون خوزستان باشد.

دامن زدن به مباحث و تحریکات قومی از سوی بخشهایی از احزاب، افراد سیاسی و حتی رسانه ملی در این سالها شوربختانه به یک رویه ی معمول تبدیل شده است.

شاید دلیل عمده ی آن نداشتن برنامه برای رقابت و تحصیل رای مردم است.غافل از اینکه این روند در درازمدت به افزایش گسل و شکاف اجتماعی و سیاسی بین ملت ایران می انجامد و با کوچکترین تلنگری تبدیل به یک بحران در این مناطق می گردد.امیدوارم روزگاری برسد که ما جز در زیر و ذیل انسان و شهروند و ملیت ایرانی خود به دنبال یارگیری برمبنای ایجاد تضاد و شکاف بین مردم نباشیم.

هویت ما در مقام یک شهروند ایرانی، تفاوت های رنگ و زبان و نژاد و قومیت و... نیست بلکه همه ما شهروند یک جغرافیای سیاسی بنام ایران هستیم. بیکاری و فقر و ریزگرد و....قومیت نمیشناسد.

ما باید پاسدار ارزش های همه شمول انسانی و حقوق شهروندی خود باشیم.به یاد داشته باشیم که این سرزمین متعلق به همه ی ساکنان آن است و انباشت مشکلات جامعه ی ما در این سالها، بازتولید فقر و بیکاری و ...را به دنبال داشته است. تقسیم بندی سیاسی انسانها در یک جامعه پیشرفته، بر اساس نگاه فکری و معرفتی و در قالب احزاب سیاسی معنادار و پذیرفتنی است و تقسیم بندی مردم بر مبنای قومیت، زبان، رنگ و...کاری به غایت غلط، خطرناک و خلاف منافع ملی ماست.

شگفتا افرادی چون آن معجزه ی هزاره ی سوم به جای پاسخگویی امروزه در نقش اپوزسیون و منتقد، سخن به گزاف گفته و نشانی غلط می دهند. هیچ گروه و دسته ای نباید برای مقاصد زودگذر سیاسی خود به دنبال ایجاد اختلاف و حساسیت های قومی و مذهبی باشند زیرا این عمل به مانند حکایت بر شاخه نشستن و بن بریدن است و خلاف اخلاق، منطق و منافع ملی ماست.ایران این دیرینه دیار تاریخ ساز، همواره مرزهای فرهنگی اش گسترده تر از مرزهای سیاسی آن بوده و هست و شعاع اثربخشی مردمانش در روند تاریخی منطقه ای و جهانی یگانه بوده است.ایجاد جنگ حیدری-نعمتی مصداق آب ریختن به آسیاب دشمن است و سوگمندانه کسانی که خود روزگاری با نگاه هایی بخشی نگرانه به خوزستان و خوزستانی ها بی مهری کرده اند امروزه با سخنانی نسنجیده و اختلاف آمیز، به دنبال تحریک احساسات قومی و دامن زدن به این مباحث اند.زیرا به باور نگارنده ی این سطور، تعلق داشتن یا نداشتن استاندار و شهردار به فلان قومیت، مشکل مردم ما نیست.

مشکل مردم ما، بیکاری، فقر و....است.برای من شهروند ایرانی که سخت بر این باورم "چو ایران نباشد تن من مباد"مهم حقوق تصریح شده در قانون اساسی و برخورداری از کرامت انسانی، امنیت، کار،رفاه و ...است نه مباحث قومی و مذهبی و زبانی. ایران یک ظرف است و همه اقوام آن مظروف این قالب.این سرزمین که از تراکم قومیتی، زبانی، فرهنگی برخوردار است هویتی همه شمول بنام ایرانی دارد.

این هویت دیرپا، هزاران سال است که دوام و قوام یافته و امروز هریک از ما به عنوان انسان ایرانی، بدان می نازیم و باور داریم که باید در کنار پاسداشت این ارزشها، برای آبادانی ایران عزیز بکوشیم.هویت ملی ما مانند دیگر پدیدارهای اجتماعی، مقوله ای تاریخی، مهم و تاثیرگذار است که برخی افراد مانند رییس سابق دولت مهرورز نباید آن را به بازی گرفته و کینه توزانه با آن برخورد کنند.برای پاسداری از این خاک و دوام این هویت در درازنای تاریخ پرفراز و فرود، چه جانها داده شد و چه خونها که ریخته شد تا اینکه امروز این امانت سترگ به نسل ما رسیده است.
"به مستی بر سر هرقطعه زین خاک
خدا داند چه افسرها که رفته است"

هویت ملی ما، مبتنی بر یک آگاهی تاریخی، فرهنگی و سرزمینی بوده است که از هزاره دور تشخص یافته و سپس با باورهای دینی اسلام و تشیع آمیخته و به دوره ی مدرن انتقال یافته است.امثال رییس سابق دولت مهرورز بهتر است به جای فرافکنی و کوبیدن بر طبل افتراق، صادقانه از عملکرد دوران زمامداری خود دفاع کند و برای چشم امید بستن به انتخابات پیش رو برای دوستان و نزدیکان خود، نیکو تر آن است که برنامه و راهکار اصولی و علمی ارائه کند زیرا چنین سادلوحانه، مشکلات مردم را در راستای نگاه های تفرقه آمیز قومیتی توجیه کردن و نسخه پیچاندن، توهین به شعور مردمی است که 8سال فرصت خدمت و کار به ایشان و یارانش دادند و نتیجه اش نیز همان و همین است که مردم ما با گوشت و پوست خود لمس کرده و از دیگرسو بسیاری از نزدیکان و همفکرانش امروزه از او و اردوگاهش تبری جسته و می جویند.مشکل ما فقدان زیرساختهای توسعه متوازن و پایدار است.

مشکل ما دارا بودن بیشترین نرخ بیکاری و آمار کشته های جاده ای است.مشکل ما هجوم ریزگردهایی است که نفس خوزستان و خوزستانی را به شماره انداخته است.مشکل ما سد گتوند است که حیات جلگه خوزستان را تهدید می کند.خوزستان با دارا بودن6% از مساحت ایران و تولید بیش از85% از درآمدهای ملی ما سزاوار داشتن نیمی از محرومترین مناطق کشور به استناد گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیست.

همان سازمان فرابخشی و تخصصی که به اشاره ای آن را منحل نمودید تا به جای نگاه کارگزارانه با رویکردی مالکانه چنان بلایی بر سر منابع و درآمدهای ملی آوردید که هنوز ملت ما تاوان روند خطا و آزمایشی دولت شما را می دهند و.... آقای احمدی نژاد ایجاد تفرقه و اختلاف بین اقوام و اقشار مردم با سخنانی نادرست و بی اساس، توهین به شعور ملت و پیشگاه مردم نجیب و سربلند خوزستان است.امیدواریم که مردم ما با شناخت دقیق روح زمانه، با همگرایی ملی و پرهیز از هرگونه اختلاف و واگرایی بین اقوام و اقشار جامعه، هویت ملی و انسجام ناگسستنی سرزمینی خود را پاس بدارند.
منبع: شوشان
نام:
ایمیل:
* نظر: